Tech startup Infoping AB from Uppsala, Sweden signs its first international partnership with People Group Data OY in Finland

Tech startup Infoping AB has signed its first international partnership with PeopleGroup Data OY in Finland. People Group Data OY are to market and sell the innovative solution Infoping in Finland.

Continue reading “Tech startup Infoping AB from Uppsala, Sweden signs its first international partnership with People Group Data OY in Finland”

Digital transformation handlar i första hand om människor

Jag läste nyligen en analys av en forskningsstudie gjord på MIT
som tar upp frågan hur företag kan dra nytta av digital transformation.
Rapporten pekar på tre viktiga grundstenar där digital transformation
har sitt största värde. “Transforming Customer Experience”, “Transforming Operational Processes” och “Transforming Business Models”. Dessa tre grundstenar har i sin tur tre delområden.

Continue reading “Digital transformation handlar i första hand om människor”