Kristdemokraternas framgång i valet – ett resultat av att vara i digital framkant

Pressbild Kristdemokraterna – www.kristdemokraterna.se

Det har inte undkommit någon att Kristdemokraterna gjorde ett succéval 2018. Deras genomsnittliga ökning var hela 40% när man räknar in riksdagsval, landstingsval och kommunval. Från att vara uträknade av media bara någon månad innan valet gjorde de sitt bästa val någonsin.

Jag fick en pratstund med Tommy Bernevång, Kommun- och landstingssekreterare hos Kristdemokraterna, för att samtala lite om hur de arbetat inför valet.

Effektiv kommunikation – en nyckel

En nyckel att nå denna framgång är hur partiet kommunicerat på ett smart och effektivt sätt med samtliga kandidater och valarbetare. Det har varit av största vikt att alla varit uppdaterade med aktuella händelser, så att de är med på tåget och därmed kunnat agera samt framföra sin politik med en gemensam hållning.

Under ett par års tid har Kristdemokraterna använt Infoping, en relativt ny men smart kommunikationslösning, för att effektivisera sin kommunikation inom partiet. Det har lett till att Kristdemokraterna arbetar mer proaktivt än tidigare för att snabbt nå ut med viktig information och tips på hur kandidater ska agera i olika aktuella frågor. Infoping är ett perfekt sätt att snabbt få ut manifest, nyheter och råd kring hur de gemensamt ska hantera aktuella händelser.

Tommy Bernevång
Tommy Bernevång, Kristdemokraterna

“Vi spar tid, genom att kandidater och valarbetare inte längre behöver kontakta oss som sitter centralt i samma utsträckning, för att få rådgivning och stöd i frågor. Det reaktiva arbetet har alltså minskat.” – Tommy Bernevång

Når rätt människor i rätt tid

Det viktigaste har varit att nå ut med information på ett effektivt sätt till rätt människor i rätt tid, men även möjligheten att kunna få respons på vissa saker. Snabba frågor med snabba svar ger direkt statistik som visas automatiskt i Infoping. Att i Infoping kunna se hur många som tagit del av informationen är en styrka och ger koll på läget.

“Infoping är som ett grupp-sms fast mycket smidigare, och det blir mätbart på ett enkelt sätt. Dessutom är det en stor fördel att det går att skicka till flera grupper samtidigt. Det gör inget om någon inte har appen installerad, alla kan ju ta emot ett sms.” – Tommy Bernevång

Infoping under Almedalen

Kristdemokraterna använde Infoping på ett strategiskt sätt även under Almedalsveckan tidigare i år. Det kunde t.ex. vara att de varje kväll vid 22-tiden skickade ut morgondagens program och koordinering av resurser. De skickade med bilder och annat material som alla kunde använda för att dela på sociala medier som Instagram och Facebook.

Vad händer nu?

När jag frågar Tommy om nuläget för partiet säger han:
“För vår del innebär det att vi får större inflytande i riksdag, kommuner och landsting. Det kommer förändra våra möjligheter att vara med och påverka politiken på alla nivåer.”

Läs mer om Kristdemokraterna på deras hemsida
www.kristdemokraterna.se

Läs mer om Infoping på
infoping.se

 

Text: Nicke Holgersson, medgrundare av Infoping