Infoping och GDPR

Den 25 maj träder den nya datalagen GDPR i kraft. GDPR (General Data Protection Regulation) är ett samarbete mellan samtliga EU länder och en gemensam personuppgiftslag som ska skydda alla EU-medborgares integritet.

Lagen reglerar hur personuppgifter får behandlas i register och databaser. Detta är en lag som ALLA företag, organisationer, föreningar etc måste följa, utan undantag.

På Infoping har vi självklart gjort vår hemläxa och har nu en uppdaterad “Privacy Policy” på plats och publicerad på vår hemsida. Vi har även personuppgiftsbiträdesavtal på plats vilket krävs mellan oss och våra kunder. Vi kommer i dagarna börja skicka ut mer information och avtal för påskrift till våra kunder.

Några saker vi vill poängtera extra noga i dessa tider då det rapporteras mycket i media kring personuppgifter som kommer i orätta händer.

  • Infoping säljer inte vidare någon form av data till tredje part
  • Våra kunder har alltid full äganderätt av sitt innehåll i alla former (texter, bilder, dokument etc) som skickas via tjänsten
  • Infoping är helt fritt från reklam

Samtycke
Ni kan komma behöva samtycke från personer vars personuppgifter ni behandlar, om ni inte har andra avtal som styr det. Behöver ni samla in samtycke är Infoping en perfekt lösning för det.

Hör av er till oss om ni vill ha hjälp eller vill veta mer.
Telefon: 018-681625
E-post: info@infoping.se