Kristdemokraterna tog Infoping till Sveriges riksdag

Med hjälp av Infopings kommunikationstjänst kan Kristdemokraterna snabbt, tryggt och enkelt nå ut till hela sin organisation.

Kristdemokraternas IT-chef Robert Lisborg var en av de första som insåg fördelarna med Infoping och idag används den mobila meddelandetjänsten hela vägen från enskilda förtroendevalda och lokala distriktskontor till Sveriges riksdag.

Robert Lisborg, Verksamhetschef på Kristdemokraterna

– Vi använder Infoping i hela kedjan av vår kommunikation. Ibland kan det vara något så litet som att skicka ut ett internt meddelande på kansliet om att vi bytt mötesrum. Andra gånger kan det vara en viktig nyhet som snabbt måste nå ut till alla våra 21000 medlemmar, förklarar Robert Lisborg.

Han har jobbat inom partiet sedan 1998 och är alltid intresserad av nyheter som kan underlätta för kollegor, väljare och alla de som vill ta del av Kristdemokraternas politik. Robert berättar att de, likt de flesta andra partier och företag, tidigare använde mail och sms för att nå ut internt och externt. Det fungerade givetvis, men det var samtidigt förknippat med problem som att det inte gick att vara säker på att alla mottagare faktiskt nåddes av den information som skickades ut.

– Meddelanden som skickas via Infoping når ut lika snabbt som sms, men här finns det möjlighet att se vilka som öppnat meddelandet och vilka som inte ens fått meddelandet. När det gäller något brådskande, är den typen av information oerhört värdefull, eftersom vi då kan lägga alla resurser på att kontakta just de personerna istället för att ringa alla. Det är en av de största fördelarna med Infoping, fortsätter han.

Robert Lisborg nämner här också den inte helt obetydliga besparing som partiet gör genom att inte längre behöva skicka ut hundratusentals sms varje år. Inte minst har det också visat sig att Infoping kan användas på fler sätt än vad det först var tänkt. Han tar upp de senaste kommundagarna som partiet anordnade som ett talande exempel.

Exempel på ett meddelande i Infoping

– Från början använde vi Infoping främst för rena utskick och ibland enkla ja/nej-frågor, eftersom det fanns en möjlighet att interagera med mottagarna på det sättet. Det kunde vara frågor som ”Kommer du på konferensen?”. Sedan dess har appen uppdaterats, så nu finns det fler möjligheter. Under kommundagarna passade vi därför på att inte bara förse de cirka 1000 deltagarna med löpande information via appen, utan även att låta vår partisekreterare ställa frågor från scenen till dem. Eftersom alla hade en mobiltelefon, kunde de i publiken besvara frågor i realtid som vi sedan sammanställde och visade upp på stora skärmar. Det var både effektivt och uppskattat,berättar Robert Lisborg.

Sedan Infoping togs i bruk av Kristdemokraterna sommaren 2015, har den mobila meddelandetjänsten gått från att vara ett komplement till deras övriga kommunikationsverktyg, till att bli en central del i verksamheten som ersatt sms och minskat antalet skickade mail samtidigt som kostnader sänkts och tillförlitligheten ökat.

– Jag har försökt hitta något dåligt att säga om Infoping för balansens skull här, men det är ärligt talat svårt att hitta något. Det enda jag saknar i nuläget är möjligheten att göra tidsinställda utskick. Det skulle vara bra för allt från att automatisera mötespåminnelser till att, strax innan en nyhet går ut publikt, kunna meddela berörda parter om att vara beredda på telefonsamtal från väljare och massmedier, avslutar Robert Lisborg innan det plingar till i telefonen och det är dags att springa iväg på nästa möte.

För mer information om Kristdemokraterna, besök:
www.kristdemokraterna.se