Vad är Infoping?

Med Infoping skickar du meddelanden till grupper eller enstaka mottagare.

Meddelandena skickas som pushnotiser till dem som installerat appen, och som sms till dem som inte installerat appen. Detta sker per automatik då systemet vet vilka som installerat appen och vilka som inte gjort det.

image

Med ett Infopingmeddelande kan du skicka med olika typer av svarsknappar för att enkelt samla in feedback från alla medlemmar i gruppen. Därför är Infoping ett mycket smidigt system för att göra snabba mätningar på viktiga saker man vill ha feedback på (typ mentometer).

image

Den stora skillnaden mot många andra appar och lösningar är att det inte krävs att alla har appen, eftersom även de som fått informationen som sms kan ge feedback. På så sätt blir alla inkluderade och ingen hamnar utanför informationsprocessen.

En annan viktig sak är att ju fler som installerar appen och tar emot pushnotiser istället för sms, desto mindre blir sms-kostnaden för organisationen.

Man kan ha hur många grupper som helst och för varje grupp kan man sätta behörigheter. På så sätt kan du styra vem som får administrera gruppen samt vem som får skicka meddelande till just den specifika gruppen. Det gör det enkelt att delegera ansvar för undergrupper etc.

Alla meddelanden som skickas via Infoping spåras och mäts så att du vet exakt hur många som faktiskt öppnat ett meddelande, och hur många som gett feedback med hjälp av de svarsknappar du valt att använda. Det ger dig mer och bättre kunskap om att information verkligen blivit mottagen. Med lättöverskådlig statistik blir det enklare för dig att följa upp och samla ihop värdefull data.

Med Infoping skickar du smarta sms som är brandade mer ert avsändarnamn, er logga och färger. Då blir det inte bara snyggt, utan även tydligt vem informationen kommer från.