Digital transformation handlar i första hand om människor

Jag läste nyligen en analys av en forskningsstudie gjord på MIT
som tar upp frågan hur företag kan dra nytta av digital transformation.
Rapporten pekar på tre viktiga grundstenar där digital transformation
har sitt största värde. “Transforming Customer Experience”, “Transforming Operational Processes” och “Transforming Business Models”. Dessa tre grundstenar har i sin tur tre delområden.

En sak som blir tydlig är att en av de viktigaste faktorerna till att lyckas med företagets digitala transformation är starka ledare. Ledare som har tydliga visioner om hur digitalisering kan nyttjas på bästa sätt för just deras typ av organisation och stödja personalen och verksamheten på bästa sätt.

Det är väl just där kärnan ligger tänker jag. Att digital transformation i första hand inte handlar om teknik, coola appar och devices, utan om människor och vår förmåga att se möjligheter och ändra beteenden. Hur vi gör, varför, och hur tekniken kan hjälpa oss att göra vardagen lite enklare och smartare för människans skull. Tekniken är ju bara ett verktyg som kan hjälpa oss att förändra processer och göra saker på ett annat och mer effektivt sätt.

Sätt människan i centrum i er digitala transformation.

Det är just det som varit vår utgångspunkt i utvecklingen av Infoping.
Att göra vardagen enklare och smartare i viss typ av kommunikation och
informationshantering. Det är fantastiskt roligt och tillfredsställande
när kunder säger att Infoping bidragit till just det.

Läs gärna vad Aleris Barncentrum och Vårdcentral själva säger om Infoping, och hur det har förändrat deras vardag.

Bloggpost av Nicke Holgersson, Co Founder at Infoping