En modern arbetsplats kräver smartare lösningar

Generation Y vänder upp och ned på hur vi arbetar och kommunicerar såväl internt som extern. Den unga generationen har digital kommunikation inpräntat i sin DNA och kommunicerar på ett helt annat sätt, ofta med flertalet kanaler/lösningar, beroende på vad som passar bäst för ändamålet.  Relaterad artikel på CIO.

För att vara en attraktiv arbetsgivare måste företagen helt enkelt hänga med i den digitala transformation som är i full gång. Att envist hänga kvar vid e-post och webbaserade intranät som rådande kanaler fungerar helt enkelt inte längre. De kanalerna är alldeles för tröga och långsamma. På den moderna arbetsplatsen behövs nya smarta lösningar där man får information och respons snabbare.

När generation Y blir majoritet av arbetsstyrkan kommer det ställas helt andra krav på hur kommunikation och samarbete sker och det är företagens utmaning att hänga med för att vara en attraktiv arbetsgivare. I en undersökning gjord av Microsoft och SurveyMonkey där man frågade 1000 unga arbetare i USA, svarade 93% att en modern och up-to-date teknologi är en av de viktigaste förutsättningarna när man väljer arbetsgivare.  Relaterad artikel på Microsoftbusinesshub.