Infoping och utvärderingar

I den här videon förklarar vi hur du kan göra för att göra en utvärdering av något i din organisation med hjälp av Infoping.