Smart mobil kommunikation för en modern arbetsplats

image

Direktmeddelanden/chattar för företag (Instant messaging) förutspås bli en av de stora trenderna 2016.

Det är inte så konstigt eftersom e-post alltmer börjar bli som “snigelpost” (läs mer i rapporten som är länkad).

Även om chattappar är snabba och smarta på många sätt så fylls de snabbt med ostrukturerat innehåll med massor av diskussioner och överflödig information. Det gör att det lätt kan bli lite rörigt och ostrukturerat. Självklart fyller de sin funktion för dialog, kunskapsutbyte och samarbete och är viktiga verktyg, ingen tvekan om det. Men från ett företagsperspektiv behövs det även smarta, snabba och mobila kommunikationslösningar för mer formell informationshantering, såväl internt som externt. Lösningar som kan samla in statistik på hur informationen blivit mottagen och hanterad. Vi behöver helt enkelt mer kunskap snabbare, och fakta för att kunna ta bättre beslut.

Allt fler i vår moderna arbetsstyrka befinner sig ofta i rörelse ute på fältet, mellan möten, på resande fot, och mobiltelefonen har blivit det viktigaste arbetsredskapet som vi ständigt bär med oss. Därför är det viktigt att lösningar vi använder är anpassade för mobila enheter och är enkla att använda.

Direktinformation är viktigt åt båda håll. Hur man distribuerar information och hur man enkelt får svar och återkoppling på enklast möjliga sätt.

Lägg till statistik på det så börjar det bli riktigt intressant. För företag är statistik alltid en viktig parameter.

– Informationsägare (chefer, ledare, kommunikatörer) behöver snabbare och enklare sätt att direkt nå ut med viktig information till rätt personer

– Det behövs smartare sätt att veta att informationen nått fram, i rätt tid.

– Mottagare behöver enklare sätt att snabbt ge återkoppling på att de tagit emot, läst och förtått informationen, och kanske kunna svara på en brådskande fråga med ett enkelt klick (utan att behöva skriva tillbaka ett svar)

– Chefer behöver enklare och smartare sätt att snabbt samla in statistik och fakta för att kunna ta bättra beslut fortare

– Såväl chefer som anställda behöver använda smarta lösningar för att spara tid i flödet av information och kommunikation